تبلیغات اینترنتیclose
مثل سلطانی که صبح افتاده است از تخت و تاج( علیرضا قزوه )
پیچک ( علیرضا قزوه )
شعر و ادب پارسی

علیرضا قزوه

        دلم را چون انارى کاش یک شب دانه مى کردم        

                                 به دریا مى زدم در باد و آتش خانه مى کردم

 نوشته شده در تاريخ شنبه 2 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


 تا شب زاینده رود   

**
 

مثل سلطانی که صبح افتاده است از تخت و تاج

گیج گیجم، گول  گولم، هاج و واجم، هاج و واج

پیش از این در عهد دقیانوس عشقی بود و نیست

عاشقی پول سیاهی بود  کافتاد از رواج

روزگاری عقل و عشق از ما گرفتی خط و ربط

روزگاری هند و چین می داد ایران را خراج

عاشقان پر می کشند  این روزها در قصر وهم

شاعران افتاده اند این روزها از برج عاج

زندگی این روزها این است : تزویج دو ضد

کافر زاهد صفت با شاعر عاشق مزاج

صبح ها  در خانه هامان نیست غیر از داد و قال

شام ها در سفره هامان نیست غیر از احتیاج

عارفان یعنی خریداران درد بی دوا

صوفیان یعنی گرفتاران زخم بی علاج

شیخ یعنی آن که در خلوت نپرسد ازخدا

خواجه یعنی آن که بازی می کند با خشت و خاج

در فتوت نامه تان چیزی نخواندم جز حسد

در سیاست نامه تان حرفی ندیدم غیر باج

بعد از این بر عقل و دینم می کشم طرحی دگر

بعد از این بر شعرهایم می زنم چوب حراج

غیر شاعر کس به شعر شاعران قیمت نداد

کس امیرالحاج را حرمت نکردی غیر حاج

عصر حجیّت گذشت و دور علیّت رسید

حجّت  ما همچنان عشق است  روز احتجاج 

کاش باران می گرفتی در شب ما کاش کاش

کاش نرگس می دمیدی در دل ما کاج کاج

باز دیشب اصفهانی در دلم دم می گرفت

افتخاری قطعه ای می خواند از استاد تاج

از غروب  دهلی نو می روم تا اصفهان

تا شب زاینده رود و سوز آواز سراج

 

  اسفند ماه ۱۳۸۷- دهلی نو

 علیرضا قزوه 
 

http://ghazveh.blogfa.com/8712.aspx

برچسب ها : ,

موضوع : شعر قزوه ، سلام پنجم, | بازديد : 114