دلم را چون اناری کاش یک شب دانه می کردم ( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
گل آمده با سبزه به همراهی نوروز( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
کیست تا کشتی جان را ببرد سوی نجات ( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
كجاست كعبه اگر مسجد الحرام تويي تو( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
طاقت آوردی خلیج فارس من( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
دلم تنگ است و دلتنگ اند دلتنگان و دل ریشان( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
سه دانگ از صدای عاشیق ها ( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
ایمان ما دو نیمه شد ونان ما دو نیم ( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
دوباره سایه ی ماه کریمی از سرم کم شد( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
اتّفاقا قرمز و سبز و سفید، اتّفاقا رنگ های شادتر ( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
سر به زیر انداختید و ماه تان از یاد رفت( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
جانی دارم چو جان دزفول ( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
ای مرگ! دیر کردی و طاقت تمام شد( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
من فکر می کنم مزه ی نان عوض شده ست( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
بسم رب النور بسم رب العشق ( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
نه پلکی می زند عقلم، نه راهی می رود هوشم( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
دو کوچه بالاتر از تماشا بهار شد بال و پر تکاندم( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
شب رفتنی است و راه ما روشن( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
نه آدم است اگر آدمی خطا نکند ( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
در کوچه بعد این همه قرن سر می کشد سر حسنک( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
چشم ما به در مانده بی خبر، وعده ی اجابت( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
به بام بر شده ام از سپیده ی تو بگویم( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
به جای زاهدان با جانماز و شانه در مسجد( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
چرخ زدم چه ناگاه ، نور شدم چه آسان( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
کیست تا کشتی جان را ببرد سوی نجات( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
ای نسیم پر از عطر هندوها، هیچ از روح ( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
آمدیم از سفر دور و دراز رمضان ( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
دل خون شد و خنديد، ببينيد كَرَم را( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
برفی که این زمستان ببارد شاعرتر است( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
در خود شکست آن شب، از خود برید عباس( علیرضا قزوه ) - دوشنبه 4 شهريور 1392
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد